IIB Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - Rijksjaarverslag 2018

Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk IIB van de Rijksbegroting.