VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2019

Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk VII van de Rijksbegroting.

VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2019 (PDF | 247 pagina's | 11,5 MB)