V Buitenlandse Zaken - Rijksjaarverslag 2019

Verantwoording van de uitgaven in 2019 die vallen onder hoofdstuk V van de Rijksbegroting.