Jaarverslag 2020 Inspectie SZW

Het jaarverslag over 2020 beschrijft de inzet en bereikte resultaten van de Inspectie SZW. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van wetten en regels over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid.

Jaarverslag 2020 Inspectie SZW (PDF | 110 pagina's | 4,3 mB)