Homogene Groep Internationale Samenwerking Jaarverslag 2020

Twee keer per jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Op Prinsjesdag wordt de HGIS-nota en op Verantwoordingsdag wordt het HGIS-jaarverslag aangeboden aan de Staten-Generaal. Deze documenten geven een integraal overzicht van alle uitgaven op het terrein van internationale samenwerking, die op de verschillende departementale begrotingen staan.