XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Rijksjaarverslag 2021

Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk XVII van de Rijksbegroting.

XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Rijksjaarverslag 2021 (PDF | 121 pagina's | 5,7 MB)