Jaarverslag integriteit 2020-2021 voor EZK en LNV

In 2018 heeft de Interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijk (ICBR) besloten met ingang van 2020 meer openheid te geven over integriteitsincidenten. Met die openheid creëert de overheid betrokkenheid van haar belangrijkste stakeholder: de maatschappij. Die betrokkenheid maakt ons scherper en stimuleert ons waar dat kan nog meer werk te maken van een betrouwbare, zorgvuldige en veilige rijksdienst.

In deze jaarrapportage voor de ministeries EZK en LNV wordt verslag gedaan van de verschillende georganiseerde aspecten van integriteit in 2020-2021.

Jaarverslag integriteit 2020-2021 voor EZK en LNV (PDF | 32 pagina's | 604 kB)