IIA Staten-Generaal - Rijksjaarverslag 2021

Verantwoording van de uitgaven in 2021 die vallen onder hoofdstuk IIA van de Rijksbegroting.

IIA Staten-Generaal - Rijksjaarverslag 2021 (PDF | 30 pagina's | 1,7 MB)