Jaarverslag Integriteit 2022 ministerie van Financiën

Het Jaarverslag Integriteit van het ministerie van Financiën geeft inzicht in de manier waarop het ministerie invulling heeft gegeven aan het integriteitsbeleid in 2022. Het gaat daarbij om het hele terrein van integriteit inclusief omgangsvormen en omvat beleid en kaderstelling, bewustwording en preventie, advisering, handhaving en afdoening. Bij het verslag zit een geanonimiseerd overzicht van het aantal integriteitsschendingen in 2022, de aard van de schending en hoe deze schendingen zijn afgedaan.

Jaarverslag Integriteit 2022 ministerie van Financiën