J Deltafonds - Rijksjaarverslag 2022

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk J van de Rijksbegroting.