IX Financiën en Nationale Schuld - Rijksjaarverslag 2022

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk IX van de Rijksbegroting.

IX Financiën en Nationale Schuld - Rijksjaarverslag 2022