A Mobiliteitsfonds - Rijksjaarverslag 2022

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk A van de Rijksbegroting.