VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2022

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2022