Jaarverslag Integriteit Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

Deze rapportage gaat over het jaar 2023 en heeft betrekking op de organisatieonderdelen van JenV die in het sturingsmodel onder het zogeheten eigenaarschap van de secretaris-generaal vallen. Dit zijn: de departementsonderdelen, de agentschappen en de diensten, hierna samengebracht onder de term “JenV breed”. De ZBO’s en de sui generis-organisaties (Nationale Politie, Openbaar Ministerie, Rechtspraak) zijn niet meegenomen in dit verslag.

Jaarverslag Integriteit Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023