Nationale Woningbouwkaart

Deze kaart geeft het resultaat weer van de inventarisatie van nieuwbouwplannen in Nederland. Herstructurering en transformatielocaties zijn hierbij niet meegenomen.

Nationale Woningbouwkaart (PDF | 1 pagina | 7,8 MB)