Nationale Woningbouwkaart

Deze kaart geeft het resultaat weer van de inventarisatie van nieuwbouwplannen in Nederland. Herstructurering en transformatielocaties zijn hierbij niet meegenomen.