Voorlichting Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid voor Koning en leden Koninklijk Huis t.a.v. bescherming van hun persoonlijke levenssfeer

Voorlichting van de Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid voor de Koning en leden van het Koninklijk Huis ten aanzien van de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder in relatie tot de inlichtingenplicht van de regering jegens de Staten-Generaal (2010).

Voorlichting Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid voor Koning en leden Koninklijk Huis t.a.v. bescherming van hun persoonlijke levenssfeer