Kamerbrief evaluatie stimuleringsmaatregelen

Minister De Jager (FIN) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van de door het vorige kabinet genomen stimuleringsmaatregelen.