Samenvatting Innovatiecontract Topsector Thema Biobased Economy

In deze kennis- en innovatieagenda geven bedrijven en kennisinstellingen uit Topsector Thema Biobased Economy hun inhoudelijke ambitie aan en wordt hun inzet voor de uitwerking van deze inhoudelijke agenda uitgewerkt.

Samenvatting Innovatiecontract Topsector Thema Biobased Economy (PDF | 1 pagina | 47 kB)