Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag en Nota van wijziging bij wetsvoorstel tot wijziging van de Wgr

Brief van minister Plasterk ( BZK ) aan de Tweede Kamer bij de Nota naar aanleiding van het verslag en een Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van verslag en Nota van wijziging bij wetsvoorstel tot wijziging van de Wgr ( PDF | 1 pagina | 50 kB )