Aanbiedingsbrief bij rapport over Langere en Zwaardere Vrachtvoertuigen

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt het rapport 'LZV-ongevalsanalyse 2011-2013' aan de Tweede Kamer.