Voorlichting Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid voor begrote gelden die overeenkomstig de Wet financieel statuut van Koninklijk Huis worden besteed

Voorlichting van de Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid voor begrote gelden die overeenkomstig de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis worden besteed, gegeven de vrijheid van de Koning om zijn Huis, met inachtneming van het openbaar belang, in te richten (2016).

Voorlichting Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid voor begrote gelden die overeenkomstig de Wet financieel statuut van Koninklijk Huis worden besteed