Kamerbrief met aanbieding resultaten Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE 2015

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de in 2015 behaalde
resultaten van de convenanten Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETSondernemingen (MEE) en Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 3 (MJA3).

Kamerbrief met aanbieding resultaten Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE 2015 (PDF | 4 pagina's |85 kB)