Methodologische notities bij indicatoren Ontwikkelingssamenwerking

De score op een indicator geeft een signaal of het bereiken van een doelstelling in zicht komt. Als de uitkomst negatief is zal er bijgestuurd worden. Naast indicatoren geven Theories of Change informatie voor het bijsturen van interventies en beleid.

Om te bewaken dat indicatoren op gelijksoortige manier geïnterpreteerd worden, zijn er voor de indicatoren methodologische notities opgesteld. Zo weet iedere gebruiker wat er precies met de indicator bedoeld wordt, en hoe deze gemeten kan worden.

In 2017 zijn 15 indicatoren in de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opgenomen. Naar aanleiding van de nieuwe beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’ worden in de begroting van 2019 twee extra indicatoren voor Ontwikkelingssamenwerking opgenomen. Deze indicatoren hebben betrekking op de opvang van vluchtelingen in de regio waar zij vandaan komen en gastgemeenschappen. Voor de nieuwe indicatoren zijn methodologische notities opgesteld.

15 methodologische notities (Engels) (PDF | 38 pagina's | 574 kB)

Methodologische notities 16 en 17 (Engels) (PDF | 4 pagina's | 74 kB)