Beantwoording Kamervragen over het voornemen om nieuwe sancties aan Noord-Korea op te leggen

Minister Zijlstra (BZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ten Broeke (VVD) over het voornemen om nieuwe sancties aan Noord-Korea op te leggen.

Beantwoording Kamervragen over het voornemen om nieuwe sancties aan Noord-Korea op te leggen (PDF | 3 pagina's | 65 kB)