Kamerbrief over verminderen lesuren voortgezet onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de ruimte die de wet- en regelgeving voor onderwijstijd biedt om het aantal lesuren in het voortgezet onderwijs te verminderen.