Kamerbrief over Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit over bepalingen voor een experiment met beroepsopleidingen en kwalificaties met een regionale specialisatie in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Kamerbrief over Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo (PDF | 31 pagina's | 359 kB)