Kamerbrief stand van zaken regelgeving franchise

In het Regeerakkoord staat de wens van het kabinet geformuleerd om tot wetgeving voor franchise te komen, om de franchisenemer beter te beschermen. Deze bescherming dient, aldus het Regeerakkoord, in ieder geval te bestaan uit een regeling van de pre-competitieve verhouding tussen franchisegever en franchisenemer.

Om invulling te geven aan dit voornemen zal het kabinet een wettelijke regeling voorbereiden die een kader schept voor vier deelgebieden van de samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen.

Kamerbrief stand van zaken regelgeving franchise (PDF | 1 pagina | 50 kB)