Kamerbrief met beantwoording vragen over brief Platform VVVO over de curriculumherziening

Minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief met zijn antwoorden op vragen van het lid Kwint (SP) over de brief van het Platform VVVO over de ontwikkelingen omtrent de curriculumherziening.

Kamerbrief met beantwoording vragen over brief Platform VVVO over de curriculumherziening (PDF | 6 pagina's | 65 kB)