Kamerbrief inzake Handelsagenda

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer de handelsagenda die uitvoering geeft aan hoofdstuk 4 'Versterken van het internationale verdienvermogen van Nederland' van haar nota 'Investeren in perspectief'.