Kamerbrief over beleidskader vrachtwagenheffing

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het beleidskader voor de vrachtwagenheffing.

Het beleidskader bevat uitgangspunten over

  • het toepassingsgebied van de heffing
  • de tariefhoogte en –differentiatie
  • de handhaving
  • de organisatie van de uitvoering
  • de bestedingsrichtingen voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector.

Reageren

Heeft u een vraag over het beleidskader, of wilt u een reactie geven? Vul dan het onderstaande reactieformulier in.

Reactie Beleidskader Vrachtwagenheffing

Alleen invullen indien u namens een organisatie reageert

Heeft u een vraag over het beleidskader, of heeft u behoefte aan een nadere toelichting? Laat ons dit weten via onderstaand invulveld. U kunt uw vraag of reactie ook als document uploaden.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw reactie op het beleidskader Vrachtwagenheffing te verwerken. Verder informeren wij u over het verdere totstandkomingsproces van de vrachtwagenheffing (het wetgevingsproces). Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om op uw reactie te reageren en u te informeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om op uw reactie te reageren. Uw reactie wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord en u hebben geïnformeerd over het verdere totstandkomingsproces van de vrachtwagenheffing (het wetgevingsproces) worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *