Kamerbrief focusregio's en andere nota-onderwerpen

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking informeert de Tweede Kamer over de bilaterale samenwerking met ontwikkelingslanden in de focusregio’s voor ontwikkelingssamenwerking.

Meer onderwerpen in deze Kamerbrief

  • De uitbreiding van de resultaatindicatoren in de BHOS-begroting.
  • De motie van het Kamerlid Kuik over aandacht voor mensen met een beperking in crisisgebieden.
  • Extra aandacht voor het tegengaan van vrouwenhandel.
  • Informatievoorziening over de resultaten van ontwikkelingssamenwerking.