Conferentie besluit (Engels)

De verdragsluitende partijen hebben voor deze modernisering 25 onderwerpen geïdentificeerd waaronder right to regulate voor de overheden, transparantie, definitie van economische activiteit, definitie van investering, maatschappelijk verantwoord ondernemen, definitie van energiedoorvoer en toegang tot infrastructuur.