Kamerbrief over aanbieding ontwerp-Klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Eerste Kamer een brief over het ontwerp van het Klimaatakkoord.