Kamerbrief over de voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 2030

Minister Wiebes (EZK) stuurt een brief over de voortgang uitvoering routekaart windenenergie op zee 2030 naar de Tweede Kamer.