Kamerbrief over de voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 2030

Minister Wiebes (EZK) stuurt een brief over de voortgang uitvoering routekaart windenenergie op zee 2030 naar de Tweede Kamer.

Kamerbrief over de voortgang uitvoering routekaart windenergie op zee 2030 (PDF | 12 pagina's | 293 kB)