Kamerbrief over ondertekening Startbeslissing slibsedimentatie Eems-Dollard

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de ondertekening van de startbeslissing en het starten van de verkenning voor de pilot buitendijkse slibsedimentatie EemsDollard.