Kamerbrief over ontwerp-wijzigingsbesluit Lelystad

Minister Van Nieuwenhuizen geeft een nadere toelichting op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit
Lelystad (Wijzigingsbesluit) en de bijbehorende Nota van Antwoord.

Kamerbrief over ontwerp-wijzigingsbesluit Lelystad (PDF | 5 pagina's | 220 kB)