Kamerbrief over ontwerp-wijzigingsbesluit Lelystad

Minister Van Nieuwenhuizen geeft een nadere toelichting op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit
Lelystad (Wijzigingsbesluit) en de bijbehrende Nota van Antwoord.