Memorie van Toelichting Versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Memorie van Toelichting Versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (PDF | 22 pagina's | 278 kB)