Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt minister Schouten de Regio Zuid- en Oost-Drenthe aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en Regio samen een impuls aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve economische ontwikkelingen, een passend aanbod van duurzame en levensloopbestendige woningen en goede en efficiënte zorg voor kwetsbare doelgroepen.

Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe (PDF | 2 pagina's | 70 kB)