Kamerbrief moties Dik-Faber over zonneladder als nationaal afwegingskader bij inpassing van zonne-energie

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de invulling van moties Dik-Faber over een zonneladder als nationaal afwegingskader bij inpassing van zonne-energie.