Kamerbrief over diverse onderwerpen luchtvaart

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen uit de luchtvaart.

Kamerbrief over diverse onderwerpen luchtvaart (PDF | 6 pagina's | 281 kB)

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • stand van zaken Luchtvaartnota;
  • notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening;
  • civiel-militaire samenwerking luchtverkeersdienstverlening;
  • stand van zaken iCAS;
  • aanpak stikstofdepositie;
  • voorbereiding luchtverkeersdienstverlening Lelystad Airport;
  • vervolg aanpak geluidshinder in Eijsden.