Beantwoording Kamervragen over vliegroutevarianten en de Noord-Veluwse gemeenten

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Gemeenten Noord-Veluwe stoppen overleg met ministerie
over laagvliegroutes Lelystad Airport' en 'Bestuurlijk draagvlak luchtvaart brokkelt af: vier Gelderse gemeenten uit overleg'.

Beantwoording Kamervragen over vliegroutevarianten en de Noord-Veluwse gemeenten (PDF | 4 pagina's | 195 kB)