Kamerbrief over de voortgang wetstraject Warmtewet 2

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de start van het wetstraject Warmtewet 2. In deze brief zet hij uiteen dat, met het oog op de realisatie van de doelen en afspraken in het Klimaatakkoord, een fundamentele aanpassing gewenst is van de regelgeving voor collectieve warmtesystemen.

Kamerbrief over de voortgang wetstraject Warmtewet 2 (PDF | 17 pagina's | 1,1 MB)