4e nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Paspoortwet

4e nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten.