Beantwoording Kamervragen over hogere instroom van cliënten in de Wmo als gevolg van de invoering van het abonnementstarief

Minister De Jonge beantwoordt de vragen over hogere instroom van cliënten in de Wmo als gevolg van de invoering van het abonnementstarief.

Beantwoording Kamervragen over hogere instroom van cliënten in de Wmo als gevolg van de invoering van het abonnementstarief (PDF | 3 pagina's | 148 kB)