Kamerbrief motie over inburgering Turkse nieuwkomers

Minister Koolmees gaat in deze brief aan de Tweede Kamer in op de aangenomen motie van de leden Paternotte en Heerma van 29 november 2018, waarin werd verzocht te verkennen hoe het inburgeringsbeleid ook kan gaan gelden voor individuele Turkse nieuwkomers en hierover aan de Kamer te rapporteren.

Kamerbrief motie over inburgering Turkse nieuwkomers (PDF | 4 pagina's | 40 kB)