Kamerbrief over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2019

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de eindexamenperiode in 2019. Daarnaast geeft hij een overzicht van acties om het huidige examenstelsel verder te versterken.