Aanbiedingsbrief SO Digitalisering

Minister Slob stuurt zijn reactie op vragen en opmerkignen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg digitalisering.

Aanbiedingsbrief SO Digitalisering (PDF | 1 pagina | 179 kB)