Kamerbrief over toezicht Wmo

Minister De Jonge beschrijft contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Belangrijk onderwerp daarbij is het voorkomen en het beperken van de rol van frauduleuze, malafide aanbieders.

Kamerbrief over toezicht Wmo (PDF | 9 pagina's | 488 kB)