Beantwoording feitelijke vragen over de Toezichthouderregeling van DNB op de huizenmarkt

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op feitelijke vragen over de Toezichthouderregeling van DNB in verband met de introductie van een minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen in Nederland.