Voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet

Voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief).

Voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet (PDF | 7 pagina's | 372 kB)